Εκθεση Εικόνων Φορητές Εικόνες ΑΓΙΟΙ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Ο ΙΑΤΡΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Ο ΙΑΤΡΟΣ

SAINT LUKE THE DOCTOR AND ARCHBISHOP OF CRIMEA

ΤΕΧΝΙΚΗ: ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Ο ΙΑΤΡΟΣ ΑΥΓΟΤΕΜΠΕΡΑ ΣΕ ΞΥΛΟ ΜΕ ΦΟΝΤΟ ΣΤΙΛΒΩΤΟ ΧΡΥΣΟ

Απολυτίκιον Αγίου Λουκά επισκόπου Συμφερουπόλεως του ιατρού.
Ήχος πλ. α'. Τον συνάναρχον Λόγον.
Ιατρόν και ποιμένα, Λουκά τιμήσωμεν, Συμφερουπόλεως ποίμνης, Αρχιερέα λαμπρόν, τον βαστάσαντα Χριστού τα θεία στίγματα, τας εξορίας, τα δεινά, εγκλεισμούς εν φυλακαίς, τας θλίψεις και τα ονείδη, τον επ εσχάτων φανέντα, εν Ρωσία νέον Αγιον.

Κοντάκιον Αγίου Λουκά επισκόπου Συμφερουπόλεως του ιατρού.
Ήχος πλ. δ'. Τη Υπερμάχω.
Συμφερουπόλεως Λουκάν τόν αρχιποίμενα, και ιατρόν τον επιστήμονα τον άριστον, οι φιλάγιοι υμνήσωμεν εγκαρδίως, εν Ρωσία γαρ βιώσας ώσπερ άγγελος, ωμολόγησε Χριστού το θείον όνομα. Διο κράζομεν, χαίροις πάτερ αοίδιμε.


Ο Αγιος Λουκάς επίσκοπος Συμφερουπόλεως εορτάζει στις 11 Ιουνίου.