Εκθεση Εικόνων Φορητές Εικόνες ΑΓΙΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΣ

ΑΓΙΟΙ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΣ

SAINTS_PETER_AND_PAUL-web

ΤΕΧΝΙΚΗ: ΑΓΙΟΙ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΣ, ΑΥΓΟΤΕΜΠΕΡΑ ΣΕ ΞΥΛΟ ΜΕ ΦΟΝΤΟ ΣΤΙΛΒΩΤΟ ΧΡΥΣΟ ΑΣΗΜΕΝIΟ ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΜΕ ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΠΕΤΡΕΣ

Απολυτίκιο των αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου
Ήχος δ΄    
Ως των Αποστόλων πρωτόθρονοι και της Οικουμένης Διδάσκαλοι τω Δεσπότη των όλων πρεσβεύσατε Ειρήνην τη Οικουμένη δωρίσασθαι και ταις ψυχαίς ημών το Μέγα Έλεος.                   
Απολυτίκιο του Αποστόλου Παύλου «ποίημα Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου»  
Ήχος δ΄           
Εθνών σε κήρυκα και φωστήρα τρισμέγιστον Αθηναίων Διδάσκαλον, οικουμένης αγλάϊσμα ευφροσύνως γεραίρομεν. Τους αγώνας τιμώμεν και τας βασάνους διά Χριστόν το σεπτόν σου μαρτύριον Άγιε Παύλε Απόστολε πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ σωθήναι τας ψυχάς ημών. 

Οι Άγιοι Απόστολοι Πέτρος και Παύλος εορτάζουν στις 29 Ιουνίου.