Εκθεση Εικόνων Τοιχογραφίες ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ DETROIT U.S.A. ΧΡΙΣΤΟΣ ΙΩΜΕΝΟΣ ΤΑ ΠΟΙΚΙΛΑ ΠΑΘΗ ΤΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΙΩΜΕΝΟΣ ΤΑ ΠΟΙΚΙΛΑ ΠΑΘΗ ΤΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ

CHRIST_HEAL_THE_SICK_DETAIL-web

ΧΡΙΣΤΟΣ ΙΩΜΕΝΟΣ ΤΑ ΠΙΚΟΙΛΑ ΠΑΘΗ ΤΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΒΙΝΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΣΕ ΚΑΜΒΑ