Εκθεση Εικόνων Τοιχογραφίες ΑΓ. ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ

ΑΓΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ

ΒΑΙΦΟΡΟΣ

THE_ENTRY_OF_JERUSALEM_-web

Περισσότερα...

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

TRANSFIGURATION_OF_CHRIST_-web

Περισσότερα...

ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ

THE_PENTECOST-web

Περισσότερα...