Εκθεση Εικόνων Τοιχογραφίες Ι.Μ. ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ

MARK_THE_EVANGELIST-web

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΒΙΝΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΣΕ ΚΑΜΒΑ