Εκθεση Εικόνων Τοιχογραφίες Ι.Μ. ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

JOHN_TEOLOGIAN_THE_EVANGELIST-web

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΙΝΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΣΕ ΚΑΜΒΑ