Εκθεση Εικόνων Τοιχογραφίες Ι.Μ. ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ

MATTIEW_THE_EVANGELIST-web

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΒΙΝΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΣΕ ΚΑΜΒΑ