Εκθεση Εικόνων Τοιχογραφίες ΟΙΚΟΥΜ.ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ-ΑΘΗΝΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΣ ΦΩΤΙΟΣ ΓΕΝΑΔΙΟΣ

ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΣ ΦΩΤΙΟΣ ΓΕΝΑΔΙΟΣ

FOTIOS_GENADIOS-web

ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΣ ΦΩΤΙΟΣ ΓΕΝΑΔΙΟΣ ΒΙΝΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΣΕ ΚΑΜΒΑ