Εκθεση Εικόνων Τοιχογραφίες ΟΙΚΟΥΜ.ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ-ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΑΓΙΑ ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΑ ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ

VIRGIN_MARY_SAINT_ANDREW_SAINT_JOHN_THEOLOGIAN-web

ΤΡΙΜΟΡΦΟ ΠΑΝΑΓΙΑ ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ  ΑΥΓΟΤΕΜΠΕΡΑ ΣΕ ΞΥΛΟ ΣΤΙΛΒΟΤΟ ΧΡΥΣΟ