Αγία Μαρία Αιγυπτία 2

Αγία Μαρία Αιγυπτία

ΕΙΔΟΣ: Φορητή Εικόνα

ΤΕΧΝΙΚΗ: βυνιλική κόλλα σε ξύλο