Icon Gallery Wall Icon SAINT PARASKEVI LAKONIA SAINT MATTHEW THE EVANGELIST

SAINT MATTHEW THE EVANGELIST

SAINT_MATTHEW_THE_EVANGELIST-web

SAINT MATTHEW THE EVANGELIST, COLOR POWDER DILUTED IN MEDIUM, ON CANVAS.