Εκθεση Εικόνων Φορητές Εικόνες ΑΓΙΟΙ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

SAINT_GEORGIOS_FULL_LENGTH-web

ΤΕΧΝΙΚΗ: ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΓΟΤΕΜΠΕΡΑ ΣΕ ΞΥΛΟ ΜΕ ΦΟΝΤΟ ΣΤΙΛΒΩΤΟ ΧΡΥΣΟ

Απολυτίκιο του Αγίου Γεωργίου
Ήχος δ'
Ως των αιχμαλώτων ελευθερωτής, και των πτωχών υπερασπιστής, ασθενούντων ιατρός, βασιλέων υπέρμαχος, Τροπαιοφόρε Μεγαλομάρτυς Γεώργιε, πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ, σωθήναι τας ψυχάς ημών.

Κοντάκιο του Αγίου Γεωργίου
Ήχος δ'. Ο υψωθείς εν τω Σταυρώ

Γεωργηθείς υπό Θεού ανεδείχθης, της ευσεβείας γεωργός τιμιώτατος, των αρετών τα δράματα συλλέξας σ' εαυτώ, σπείρας γαρ εν δάκρυσιν, ευφροσύνη θερίζεις. αθλήσας δε δι' αίματος, τον Χριστόν εκομίσω και ταις πρεσβείαις Άγιε ταις σαις, πάσι παρέχεις, πταισμάτων συγχώρησιν.

Ο Αγιος Γεώργιος εορτάζει στις 23 Απριλίου.