Εκθεση Εικόνων Φορητές Εικόνες ΑΓΙΟΙ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

SAINT_PARASKEVI

ΤΕΧΝΙΚΗ: ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΥΓΟΤΕΜΠΕΡΑ ΣΕ ΞΥΛΟ ΜΕ ΦΟΝΤΟ ΣΤΙΛΒΩΤΟ ΧΡΥΣΟ

Απολυτίκιον της Αγίας Παρασκευής.
Ήχος α'
Την σπουδήν σου τη κλήσει κατάλληλον, εργασαμένη φερώνυμε, την ομώνυμόν σου πίστιν, είς κατοίκιαν κεκλήρωσαι, Παρασκευή Αθληφόρε όθεν προχέεις ιάματα, και πρεσβεύεις υπέρ των ψυχών ημών»

Κοντάκιον της Αγίας Παρασκευής

Ηχος δ’. Επεφάνης σήμερον.

Τη Αθληφόρω οι πιστοί το υμνητήριον, Παρασκευή δεύτε συμφώνως αναμέλψωμεν· απαστράπτει γάρ τοις θαύμασιν εν τω κόσμω, απελαύνουσα της πλάνης την σκοτόμαιναν και παρέχουσα πιστοίς την χάριν άφθονον τοις κραυγάζουσι, χαίροι Μάρτυς πολύαθλε.


Μεγαλυνάριον της Αγίας Παρασκευής.
Χαίροις Εκκλησίας η λαμπηδών, και των ιαμάτων, πολυχεύμων όντως κρουνός· χαίροις προστασία, και σεπτή ουρανία, Παρασκευή θεόφρον, των ευφημούντων σε.

Η Αγία Παρασκευή εορτάζει 26 Ιουλίου.