Εκθεση Εικόνων Φορητές Εικόνες ΑΓΙΟΙ ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ

SAINT_GREGORY_THEOLOGIAN

ΕΙΔΟΣ: Φορητή Εικόνα

ΘΕΜΑ: ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑΣ: αυγοτέμπερα σε σκαφτό ξύλο.

ΕΠΙΧΡΥΣΩΣΗ: στιλβωτό χρυσό, σιναϊτικο φωτοστέφανο.

 

Απολυτίκιον του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου
Ηχος α’.
Ο ποιμενικός αυλός της θεολογίας σου, τάς των ρητόρων ενίκησε σάλπιγγας, ως γάρ τά βάθη του Πνεύματος εκζητήσαντι, καί τά κάλλη του φθέγματος προσετέθη σοι. Αλλά πρέσβευε Χριστώ τώ Θεώ, Πάτερ Γρηγόριε, σωθήναι τάς ψυχάς ημών.

Κοντάκιον του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου

Hχος γ’. Η Παρθένος σήμερον

Θεολόγω γλώττη σου, τάς συμπλοκάς των ρητόρων, διαλύσας ένδοξε, ορθοδοξίας χιτώνα, άνωθεν, εξυφανθέντα τη Εκκλησία, εστόλισας, όν καί φορούσα, σύν ημίν κράζει, τοις σοίς τέκνοις, Χαίροις Πάτερ, θεολογίας ο νούς ο ακρότατος.

Ο Αγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος εορτάζει στις 25 Ιανουαρίου