Εκθεση Εικόνων Τοιχογραφίες ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ DETROIT U.S.A. ΧΡΙΣΤΟΣ ΙΩΜΕΝΟΣ ΤΑ ΠΙΚΟΙΛΑ ΠΑΘΗ ΤΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΙΩΜΕΝΟΣ ΤΑ ΠΙΚΟΙΛΑ ΠΑΘΗ ΤΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

CHRIST_HEALS_THE_SICK

ΧΡΙΣΤΟΣ ΙΩΜΕΝΟΣ ΤΑ ΠΙΚΟΙΛΑ ΠΑΘΗ ΤΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΒΙΝΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΣΕ ΚΑΜΒΑ