Οι Μεγαλύτερες Εικόνες στον Κόσμο;

Στο εργαστήριό μας ανατέθηκε η αγιογράφηση 2 μεγάλων σε μέγεθος και πολυπρόσωπες εικόνες διαστάσεων 280Χ170 cm.
Είναι οι μεγαλύτερες φορητές εικόνες που έχουμε αγιογραφήσει μέχρι σήμερα, και ίσως είναι οι μεγαλύτερες που έχουν γίνει ποτέ σε ολόκληρο τον κόσμο!.


Η πρώτη εικόνα θα απεικονίζει το Χριστό σε δόξα στο κέντρο, και στο πλαίσιο της εικόνας θα απεικονίζονται οι πιο κάτω 16 παραστάσεις από τη ζωή Του.


Βάπτιση
Μεταμόρφωση
Έγερσης του Λαζάρου
Βαιοφόρος
Μυστικός Δείπνος
Νιπτήρας
Προδοσία
Σταύρωση
Ανάσταση
Χορτασμός των πεντακισχιλίων
Θεραπεία δέκα λεπρών
Θεραπεία του τυφλού
Θεραπεία του παραλυτικού
Εμφάνιση του Χριστού στους Ααποστόλους στη Λίμνη Τιβεριάδος
Θεραπεία δαιμονιζομένων
Ιω. Πρόδρομος κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας


Η δεύτερη εικόνα θα απεικονίζει την Θεοτόκο ένθρονη (σε θρόνο) στο κέντρο και στο πλαίσιο της εικόνας θα απεικονίζονται 16 παραστάσεις από τη ζωή της. Τα θέματα των παραστάσεων επεξεργάζονται.

ΣΤΑΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ