Θεολογία Εικόνων

Η αγιογραφία ως τέχνη Ιερά. Πηγές, Εξέλιξη, Είδη, Θεολογία εικόνος.

Η αγιογραφία ως τέχνη Ιερά. Πηγές, Εξέλιξη, Είδη, Θεολογία εικόνος.

Η παρούσα ενότητα άρθρων αναδημοσιεύεται με την άδεια και ευλογία της Ιεράς Μονής Μελισσοχωρίου. Περιλαμβάνει σύντομη αναδρομή για την εξέλιξη της αγιογραφίας, τις πηγές και τα είδη της, καθώς και την...
Περί της χρήσεως μεταξοτυπιών στους Ιερούς Ναούς.

Περί της χρήσεως μεταξοτυπιών στους Ιερούς Ναούς.

Για την απαράδεκτη αντικατάσταση των δια των χειρών ιστορουμένων Ι. Εικόνων με εγχρώμους φωτοτυπίας επικολουμένας εσχάτως επί των τοίχων ενοριακών Ναών ακόμη και Μονών, όπου το ψυχρό φωτοτυπικό μηχάνη...
Ορισμός του Αγίου Λουκά ως προστάτου των αγιογράφων.

Ορισμός του Αγίου Λουκά ως προστάτου των αγιογράφων.

Με Συνοδική απόφαση της Ιεράς Συνοδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, την 16ην Μαίου 2005, ορίστηκε Ο Άγιος Λουκάς ως προστάτης των αγιογράφων και των εν γένει διακονούντων την Αγιογραφικήν Τέχνην.